Allmänna Villkor

Tack för att du visar ditt intresse för våra produkter!  Vi vill att du ska känna dig trygg som kund hos oss. Skulle du ha några frågor är det bara att kontakta oss så förklarar vi mer än gärna hur allting fungerar.

Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt köp.

–Är du nöjd är vi nöjda!

 

Allmänna villkor för Home Republic AB

Dessa allmänna villkor ska inte uppfattas som en begränsning av dina lagstadgade rättigheter. För privatkunder gäller alltid konsumentköplagen och för företag köplagen.

I dessa allmänna villkor förklaras vem du handlar från, vilka frakt- och leverans- villkor som gäller. Hur ångerrätt och garantier hanteras.

 

Allmänt
Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkoren") gäller när du ("Kunden" eller "du") lägger en order i Home Republic:s webbutik ("Företaget", "oss" eller "vi") på www.homerepublic.se, ("Webbplatsen").

Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal. Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data i enlighet med integritetspolicy.

 

Ordrar
När du beställer en vara får du automatiskt en orderbekräftelse. Det betyder att du ingår ett köpeavtal. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller att betalning inte kan slutföras.

Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda. Vi kommer då att återbetala eventuella utgifter och meddela dig.

Alla beställda produkter förblir vår egendom till dess att vi har mottagit fullständig betalning för dem.

 

Kundinformation
Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga.

Du ansvarar för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter. Se till att du håller dina inloggningsuppgifter hemliga och att ingen annan kommer åt dem utan ditt tillstånd. Meddela oss om du misstänker att någon har fått tag på dina inloggningsuppgifter utan ditt tillstånd.

 

Priser
De priser som finns angivna på webbplatsen gäller order som har lagts på webbplatsen. Alla priser på webbplatsen visas inklusive moms och frakt om inget annat särskilt har angetts eller annan överenskommelse gjorts.

 

Fraktkostnad
Normalt ingår frakt inom Sverige i det pris som visas på webbplatsen.
I förekommande fall kan andra tillfälliga villkor angående fraktkostnad gälla. Dessa tillfälliga villkor framgår då på webbplatsen, i annons, kampanjbeskrivning, av rabattkod, överenskommelse eller liknande.  

 

Specialerbjudanden
Vid vissa tillfällen och/eller för vissa produkter kan vi erbjuda andra villkor än de som anges i dessa Allmänna villkor, exempelvis vad gäller ångerrätt, leveransvillkor eller returer. Sådana tillfälliga villkor gäller endast under en begränsad tid, till dess att de specifika produkterna slut eller kampanjen avslutats.  I förekommande fall så ska dessa tillfälliga villkor framgå på webbplatsen, i annons, kampanjbeskrivning eller av rabattkod.

 

Leverans
Produkter som finns i lager packas och skickas från vårt lager i Karlstad vanligtvis inom 1–2 arbetsdagar. Vid händelse av förseningar med mer än 5 arbetsdagar informerar vi dig per e-post. Du har rätt att annullera ordern om leveransen försenas mer än 20 arbetsdagar och om förseningen inte har uppstått på grund av dig.

Du kan behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar ut varorna.

Leverans komma att ske med hemleverans. Du är då skyldig att finnas på leveransadressen och ta emot leverans på aviserad/överenskommen tid. Om du inte finns tillgänglig för leverans kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan komma att skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte finns tillgänglig för leverans.

Viktigt! Om du upptäcker att emballaget är skadat när du tar emot det ska du anmärka detta omgående till distributören som ska noterar detta.  Om det visar sig att varan har skadats under transport finns ingen möjlighet att reklamera en transportskadan i efterhand om anmärkningen inte finns noterad hos distributören.

Om leverans inte kan genomföras på grund av hinder hos dig eller om du inte löser ut ditt paket returernas varan till oss.  Vi återbetalar för varans värde till dig med avdrag för de fraktkostnader vi haft för leverans och retur.  Återbetalning görs när vi behandlat den returnerade beställningen.

 

Ångerrätt
Du har rätt att ångra din order genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tog emot dina varor. Du måste skicka ett ångermeddelande till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och ange de produkter som omfattas. Sedan måste du omedelbart och inom 2 arbetsdagar från det att du skickade ångermeddelandet returnera produkterna till oss på egen bekostnad. Du ansvarar för skicket på produkterna under leveransen tillbaka till oss, därför rekommenderar vi dig att skicka dem väl paketerade, i gott skick och i det ursprungliga emballaget.

När du ångrar en order återbetalar vi det pris som du har betalat för produkterna du returnerar. Av den summa som återbetalas kan vi dock dra pengar för produkternas värdenedsättning om skador på vara uppstått på grund av att din hantering eller försummelse. Vi gör återbetalningen senast 14 dagar efter det att vi mottagit ditt ångermeddelande. Vi kommer dock att hålla på återbetalningen till dess att vi har tagit emot och kontrollerat de returnerade produkterna. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de returnerade produkterna om inget annat har avtalats.

 

Din ångerrätt gäller inte om;

en ändring av produkten har påbörjats och om du när du lade din order beställde eller godkände ändringen.

varor som har tillverkats enligt dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda till dig

varor levererats eller order skett enligt särskild överenskommelse.

 

Garanti och klagomål

Om något är fel på varan som levererats kontakta oss omgående. Vi ersätter defekta produkter i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vår garanti omfattar endast tillverkningsfel och därmed inga fel som uppstått i samband med att beställda ändringar av produkternas utförts eller fel som uppstått på grund av kunds hantering eller åverkan. Defekta produkter ersätts med ny felfri produkt. Om produkten inte finns i lager eller inte kan levereras inom 14 dagar görs en återbetalning. Återbetalning betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala den defekta produkten.

Du måste då skicka ett klagomål till oss med ditt namn, din adress och e-postadress samt ordernummer. Du ska beskriva felet och vilken produkt som klagomålet avser. Du måste lämna in ditt klagomål så fort som möjligt. Alla klagomål som lämnas inom 14 dagar från det att varan mottagits räknas som lämnade i god tid. Återbetalning sker direkt vi mottagit vara i retur.

 

Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar begränsat till direkta skador på produkten och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, inkomstbortfall eller dylikt.

 

Egendomsrättigheter

Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av oss och den skyddas av egendoms- och marknadsföringslagstiftning samt upphovsrättslagen. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från oss.

 

Friskrivning

Vi reserverar oss för fel i bild och text på Webbplatsen, så som fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätt att korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen. Vi har rätt att korrigera uppenbara fel även på redan bekräftad order.

Våra tavlor är handgjorda så viss mindre variation kan förekomma mellan de enskilda exemplaren.

Bilder på Webbplatsen är endast illustrativa och i vissa fall fotomontage. Det är ingen garanterad representation av den exakta produkten du får om du beställer.

 

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).

 

Lagval och tvistlösning

Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från svenska konsumentskyddsmyndigheter.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i Sverige och ska exklusivt bedömas av Tingsrätten i Värmland, Sverige.

 

Det var allt!

Dessa villkor upprättades av Home Republic AB den 1 mars 2019